The AIA Historical Directory of American Architects

Wiki Pages: Browse Ca

Page Tools

 

Caballero, Santiago Silvano    VA    AIA 1975-
Caban, Angel M.    PR    AIA 1967-1969; 1975-1977
Caban, Jose R.    PR    AIA 1976-
Cabanan, Augustine Abraham    IL    AIA 1964-1966
Cabaniss, Joseph D., Jr.    DC; VI    AIA 1961-1964; 1980-
Cabarrocas, David J.    FL    AIA 1978-
Cabe, Terry Blake    WA    AIA 1972-1975
Cable, Edward Lee    IA    AIA 1973-
Cable, John Hart    GA; DC    AIA 1974-
Cable, Norman Vance, Jr.    AZ; TX    AIA 1971-
Cabot, Edward C. (1818-1901)    MA    AIA 1857-; FAIA 1857.
Cabot, John B. (1909-1972)    VA    AIA 1964-1970
Cabrera, Robert    NY    AIA 1962-1970; 1972-1977
Cabrol, Pierre Paul    CA    AIA 1969-
Caccavo, Anthony    NY    AIA 1948-
Caccese, Hugo V.    PA    AIA 1975-1976
Cacciola, Peter Santi Carmelo    NY    AIA 1966-
Caddy, Edmund H. H., Jr.    NY    AIA 1968-
Cade, E. Jack, Jr.    TX    AIA 1977-
Cade, Jack see Cade, E. Jack, Jr.    TX    AIA 1977-
Cadiz, Mariano P.    MI    Assoc. AIA 1978-
Cadle, William Reese    GA    AIA 1974-
Cadman, Bailey M.    NY    AIA 1954-1974; FAIA 1970.
Cadotte, Timothy George    MD    AIA 1976-
Cadwalader, A. Burns (1914-2004)    CA    AIA 1962-; FAIA 1980.
Cadwalader, Burns see Cadwalader, A. Burns (1914-2004)    CA    AIA 1962-; FAIA 1980.
Cadwell, William (d. 1984)    MN    Assoc. AIA 1978-1984
Cady, Cleveland see Cady, J. Cleveland (1837-1919)    NY    AIA 1864-; FAIA 1865.
Cady, George W. (1825-1906)    RI    AIA 1876-; FAIA 1889.
Cady, J. Cleveland (1837-1919)    NY    AIA 1864-; FAIA 1865.
Cady, John Hutchins (1881-1967)    RI    AIA 1912-; FAIA 1937.
Cady, Josiah Cleveland see Cady, J. Cleveland (1837-1919)    NY    AIA 1864-; FAIA 1865.
Cady, Robert Frederick    OH    AIA 1964-1977
Caffall, Thomas A., Jr. (d. 1989)    TX    AIA 1972-
Caffee, Charles Ray    TX    AIA 1966-
Caffrey, Robert Michael    MD    AIA 1973-1977
Cafiero, Joseph    NY    AIA 1960-1963
Cafourek, Vaclav Vasco    MA; IL    AIA 1966-
Cage, Harlan Wayne    TX    Assoc. AIA 1978-
Cagle, Ronald Eugene    LA    Assoc. AIA 1978-
Cagnina, James P.    IL    AIA 1977-
Cahill, Bernard J. S. (1866-1944)    CA    AIA 1899-1915?
Cahill, Daniel R., Sr.    NJ    AIA 1973-
Cahill, Donald Barton    FL    AIA 1967-1971
Cahill, John O.    OH    AIA 1922-1926
Cahill, Paul Trester (d. 1954)    TX    AIA 1917-?; 1921-1928; 1947-
Cahlander, Bernard N.    CO    AIA 1957-1960
Cahn, Harvey D. (d. 1990)    NY; NJ    AIA 1948-
Cahn, Morton S. (d. 1996)    NY    AIA 1950-1977; ?-
Cahoon, Thomas H.    IL    AIA 1978-
Caiazzo, John A.    NY    AIA 1977-
Cail, Cleveland M., Jr. (d. 1993)    GA    AIA 1954-
Cain, Douglas see Cain, J. Douglas    TX    AIA 1972-
Cain, Frank Davis, Jr. (d. 1994)    KY    AIA 1957-
Cain, Gerald I.    AZ    AIA 1953-1976; 1978-
Cain, Herbert L. (1888-1963)    VA    AIA 1946-
Cain, Howard Bruce (d. 1977)    OH    AIA 1953-
Cain, J. Douglas    TX    AIA 1972-
Cain, John Donvie    TN    AIA 1967-1978
Cain, Robert B.    MI    AIA 1975-
Cain, Walker O. (d. 1998)    NY    AIA 1949-; FAIA 1968.
Cain, Wallace E.    WA    AIA 1978-1988 
Cain, William    NY    AIA 1944-1951
Caine, Morton H. (d. 1954)    OR    AIA 1946-
Cairns, Bayard S. (d. 1934)    TN    AIA 1915-; FAIA 1929.
Cairns, James Selfridge (1930-1965)    PR; CA    AIA 1960-
Cairns, John    MO
Cajacob, Alan Paul    FL    AIA 1977-
Cajetan, Brother, OFM see Baumann, John B. (1899-1969)    NY    AIA 1945-; FAIA 1959.
Calabretta, Samuel P.    OH    AIA 1961-1974
Calandrino, Philip J.    IL    AIA 1968-
Calcagni, Alfred Adolfo    VT    AIA 1962-1974
Caldeira, Vincent Frederick    TX    Assoc. AIA 1978-
Calder, Ralph Russell (d. 1969)    MI    AIA 1938-
Calder, Robert F. (d. 1968)    MI    AIA 1952-
Calderwood, William Henry Cameron    OK    AIA 1944-1966
Caldwell, Alfred    IL    AIA 1946-1959
Caldwell, Charles E., III    VA    Assoc. AIA 1978-
Caldwell, Charles H. (d. 1932)    NY    AIA 1907-
Caldwell, Donald Henry    LA    AIA 1962-
Caldwell, Edward B., Jr. (d. 1943)    CT    AIA 1916-
Caldwell, Everett R.    TX    Assoc. AIA 1978-
Caldwell, Harry Noble    IL    AIA 1959-1976; 1977-
Caldwell, Henry Herbert, Jr.    AL    AIA 1957-1976
Caldwell, James Emott, Jr.    CA    AIA 1973-
Caldwell, John I.    VA    Assoc. AIA 1978-
Caldwell, John Mason    CA    AIA 1977-
Caldwell, John Thomas    NC    AIA 1961-
Caldwell, Lawrence E. (d. 1967)    MI    AIA 1944-
Caldwell, Michael Eugene    LA    AIA 1977-
Caldwell, Phillip Kent    TX    Assoc. AIA 1978-
Caldwell, Richard Spalding    LA    AIA 1974-1978
Caldwell, Robert Lynn    OH    AIA 1973-
Caldwell, Tommy Allen    TX    AIA 1978-
Caldwell, William Calhoun    TX    AIA 1948-1956
Caldwell, William Hughes    PA    AIA 1928-1954
Caldwell, William Hughes, Jr.    CA    AIA 1961-
Caldwell, Mason & Muntz see Mason, Muntz & Assocs. (firm)    CA
Calef, John Hale (d. 1994)    CA; NV; CO    AIA 1958-1976; 1977-
Calenda, Gabriel A.    NJ    AIA 1974-
Calender, Melvin Leroy (d. 1991)    CA; WA    AIA 1961-
Caler, Kemp (d. 1989)    FL    AIA 1943-
Caler, William Kemp see Caler, Kemp (d. 1989)    FL    AIA 1943-
Caley, Thomas H., Jr.    NY    AIA 1975-1976
Calhoun, Eugene Harold see Calhoun, Harold    TX    AIA 1937-; FAIA 1957.
Calhoun, Harold    TX    AIA 1937-; FAIA 1957.
Calhoun, Robert Errol    AZ    AIA 1977-
Cali, James    NY    AIA 1958-1976
Caliendo, Frank    IL    AIA 1952-1958; 1959-
Califf, John W., Jr.    SC    AIA 1963-
Calish, Todd Alexander    CA    Assoc. AIA 1977-
Calkins, James Edwin    CA    AIA 1957-
Call, Gary Lamar    CA    AIA 1972-1977
Call, Gerald Walter    OR    AIA 1978-
Call, John Foster    IN    AIA 1973-1975
Call, Max Lee    ID    AIA 1957-
Call, Raford Ernest    TX    AIA 1968-1972
Call, Ralph Wilson see Call, Wilson (1916-2017)    CA    AIA 1964-
Call, Roger Bennet    TX; MO    AIA 1977-
Call, Wilson (1916-2017)    CA    AIA 1964-
Callaghan, Charles Joseph, Jr.    NJ; PA    AIA 1966-
Callaham, Virgil Oxford, Jr.    AL    AIA 1950-
Callahan, Edgar M.    MA    AIA 1962-
Callahan, Ezra Leo (d. 1968)    CA    AIA 1946-
Callahan, Lynn James (d. 1979)    OR    AIA 1965-
Callahan, Michael Thomas    MI    AIA 1970-
Callahan, William Park    GA    AIA 1968-1977
Callan, Gene W.    OR    Assoc. AIA 1977-
Callan, Robert Bernard    NY    AIA 1967-1976
Callari, Barry Joseph    LA    AIA 1958-1976
Callasan, Eduardo Ruiz    Guam    Assoc. AIA 1978-
Callaway, Quinn, III    OK    AIA 1972-1976
Callaway, Robert W.    TX    AIA 1963-
Callaway, Tony Lenard    OK    AIA 1977-
Callejo-Borges, William F.    TX    AIA 1957-
Callender, John Hancock (1908-1995)    NY    AIA 1948-1963
Callins, Peter    TX    AIA 1962-
Callison, Anthony (d. 1988)    WA    AIA 1965-
Callison, Eugene Hammat (d. 1975)    NY; CT    AIA 1937-
Callmer, James Peter (d. 1996)    DC    AIA 1956-
Callori, Basil Robert    CA    AIA 1978-
Callori, Michael T.    NJ    AIA 1971-
Calloway, Thomas Davis, Jr.    NC    AIA 1973-
Calmes, John W.    FL    AIA 1977-
Calomiris, George W.    DC    AIA 1975-
Calongne, Wilford Francis (1883-1967) see Lawrence, John William (1924-1971)    LA    AIA 1951-; FAIA 1964.
Calongne, W. F. (Bill), Jr. see Lawrence, John William (1924-1971)    LA    AIA 1951-; FAIA 1964.
Calonico, Joseph    CA    AIA 1971-
Calpestri, Italo Albert, III    CA    AIA 1965-1973; 1978-
Calrow, Charles J. (1877-1938)    VA    AIA 1920-
Caltabiano, Salvatore T. (1927-1969)    NY    AIA 1968-
Calvarese, Joseph L.    MD    AIA 1977-
Calvert, Irvine see Calvert, J. Irvine (Julian Irvine) (d. 1970)    PA    AIA 1959-
Calvert, Julian Irvine see Calvert, J. Irvine (Julian Irvine) (d. 1970)    PA    AIA 1959-
Calvert, Kenneth Elsworth    VA    AIA 1961-
Calvert, Richard A.    TX    AIA 1978-
Calvert, Thomas Leslie    CA; HI    AIA 1968-
Calvert, Wallace Vanamber, Jr.    VA    AIA 1972-1976
Calvert, Walter L., Jr. (d. 1984)    TX    AIA 1968-1976; 1981-
Calvery, James A.    WI    AIA 1973-
Calvin, Daniel see Calvin, W. Daniel (d. 2001)    WA    AIA 1978-
Calvin, Roy Everett    KS    AIA 1948-
Calvin, Samuel Riley    IN    AIA 1977-
Calvin, W. Daniel (d. 2001)    WA    AIA 1978-
Calwil, Warren Wolfgang    NY    AIA 1961-
Cam, Theodore Victor    PA    AIA 1963-1968; 1969-1974
Camacho, Augusto M.    NY    AIA 1973-1976
Camacho, Eduardo M.    LA    AIA 1971-
Camargo, Maurice    CA    Assoc. AIA 1977-
Cambeiro, Arthur B. see Cambeiro, Arturo B. (d. 1990)    NV    AIA 1970-
Cambeiro, Arturo B. (d. 1990)    NV    AIA 1970-
Cambeiro, Domingo    NV    AIA 1970-
Camburas, Peter E. (d. 1985)    IL    AIA 1947-
Camden, Chester Dale (d. 1970)    OH    AIA 1954-
Camel, Patrick Dale    LA    AIA 1970-1973
Cameron, Albert Barnes (d. 1967)    NC    AIA 1954-
Cameron, Charles D.    AR    Assoc. AIA 1978-
Cameron, Craig N.    IA; TX    AIA 1977-
Cameron, Douglas Arthur    FL    AIA 1963-
Cameron, Duryea (1923-2013)    PA    AIA 1954-
Cameron, John Dollard    NE    AIA 1977-
Cameron, Kit    CA    Assoc. AIA 1978-
Cameron, Malcolm Paul    CA    AIA 1945-1947
Cameron, Paul Scott    MO    AIA 1977-
Cameron, Ralph H. (1892-1970)    TX    AIA 1921-; FAIA 1937.
Cameron, Ronald Stuart    WA    AIA 1966-
Cameron, Vincent G., Jr.    IL    AIA 1970-1972
Cameron, William W.    MI    AIA 1975-
Camillo, Charles A.    NY    AIA 1952-1962
Caminiti, Frank    NY    AIA 1966-1975
Camizzi, Francis John    IA    AIA 1959-1970
Camlet, Joseph Thomas see Camlet, J. Thomas (Joseph Thomas) (d. 1971)    NJ    AIA 1950-
Camlet, Thomas see Camlet, J. Thomas (Joseph Thomas) (d. 1971)    NJ    AIA 1950-
Camlet, William Joseph    NJ    AIA 1965-
Camm, Victor Gerard    KY    Assoc. AIA 1978-
Cammack, Lawrence Dow    NC; KY    AIA 1945-1965
Cammarano, Mario Vincent    NJ    AIA 1973-1974
Cammarata, Salvatore Jon    NY    AIA 1968-1972
Cammarota, Salvatore George    NY    AIA 1967-1975
Camner, Edward Irving    FL    AIA 1965-1975; 1977-
Camp, Carlton Lewis (d. 1992)    CA    AIA 1948-
Camp, Kenneth D.    CO    AIA 1978-
Camp, William Carlisle    SC    AIA 1978-
Camp, William Hull (d. 1993)    CA    AIA 1964-
Camp, William Leonard    AL    AIA 1975-
Campagna, Paul R.    IL    AIA 1967-
Campana, Ana Isabel    NY    Assoc. AIA 1978-
Campanaro, Anthony (d. 1981)    NV    AIA 1974-
Campanaro, Arthur L.    NY    AIA 1944-1966
Campanella, Dominic Edward (d. 1996)    NY    AIA 1956-
Campanella, Felix Mario    WA    AIA 1959-
Campau, Antoine B. (d. 1963)    MI    AIA 1922-1935; 1946-
Campbell, Alden W. (d. 1964)    CA    AIA 1945-
Campbell, Archie R., Jr.    MI    AIA 1963-
Campbell, Arthur Lee, Jr.    FL    AIA 1947-1977
Campbell, Bill seeCampbell, William Ransom, Jr. (1920-1996)    OK    AIA 1970-1972; 1973-
Campbell, Breck    AR    Assoc. AIA 1978-
Campbell, Carlton Paul (d. 1953)    MI    AIA 1943-
Campbell, Charles Robert    NM    AIA 1969-
Campbell, Clinton Darrell    SC    AIA 1978-
Campbell, Dale H.    AZ    AIA 1966-1972
Campbell, David B.    CA    Assoc. AIA 1978.
Campbell, David Fletcher    GA    AIA 1971-1973
Campbell, Dix McDill    MA    AIA 1971-
Campbell, Donald (1894-1981)    NY; CA    AIA 1944-
Campbell, Donald Walter    GA    AIA 1977-
Campbell, Douglas A.    NM    AIA 1965-
Campbell, Douglas R.    MI    AIA 1978-
Campbell, Ed W.    CT    AIA 1977-
Campbell, Edmund Shureman (d. 1950)    VA    AIA 1945-
Campbell, Edward see Campbell, J. Edward (John Edward) (d. 1948)    FL; Mexico    AIA 1899-
Campbell, Edward Alfred    IL    AIA 1957-
Campbell, Eugene Allen (d. 1959)    OH    AIA 1950-
Campbell, Eugene T.    NY    AIA 1972.
Campbell, Evans see Campbell, W. Evans (Wilbur Evans) (d. 2002)    MO    AIA 1951-
Campbell, George F.    TX    AIA 1926-1929
Campbell, Gilbert W.    IN; KY    AIA 1966-1976
Campbell, Glenn Thomas    TN    AIA 1978-
Campbell, Gordon Moore    CA    AIA 1977-
Campbell, Harry E.    NV    AIA 1975-
Campbell, Henry L.    NY    WAA 1887; AIA 1889-1894; FAIA 1889.
Campbell, J. Edward (John Edward) (d. 1948)    FL; Mexico    AIA 1899-
Campbell, Jack Lewis    CA    AIA 1967-1972
Campbell, James Cyril    PA    AIA 1978-
Campbell, James Ira (d. 1976)    TX; MD    AIA 1935-1949; ?-; FAIA 1972.
Campbell, James M.    NY    AIA 1973-
Campbell, James Stephen    PA    AIA 1958-1972
Campbell, Jerry M.    LA    AIA 1973-
Campbell, John Alexander (d. 1976)    NJ    AIA 1957-
Campbell, John deVries, Jr.    VA    AIA 1968-
Campbell, John Douglas    WA    AIA 1965-
Campbell, John Edward see Campbell, J. Edward (John Edward) (d. 1948)    FL; Mexico    AIA 1899-
Campbell, John Malcolm, Jr.    CA; WA    AIA 1967-1974; 1978-
Campbell, John Robert    CA; NY    AIA 1955-
Campbell, John Stanley    NY    AIA 1965-1973; 1974-
Campbell, Judith A.    MO    Assoc. AIA 1978-
Campbell, Kenneth Bernard    LA    AIA 1958-
Campbell, Lawrence James    CA    AIA 1976-
Campbell, Lawrence Malcolm    WA    AIA 1973-
Campbell, Leroy Miller (d. 1977)    DC    AIA 1966-
Campbell, Lewis Eugene, Jr.    WV    Assoc. AIA 1975-1978; AIA 1978-
Campbell, Malcolm B.    WA    AIA 1978-
Campbell, Richard Arthur (d. 1985)    OR    AIA 1965-; FAIA 1980.
Campbell, Richard B.    CA    AIA 1967-
Campbell, Richard Ernest    SC    AIA 1964-
Campbell, Richard Walter    TX    AIA 1969-
Campbell, Robert Douglas    MA    AIA 1972-1976; 1985-; FAIA 1992.
Campbell, Robert Earl (d. 1995)    IN    AIA 1961-
Campbell, Ronald Alfred    AK    AIA 1972-
Campbell, Ronald R.    WA    AIA 1959-
Campbell, Shiras (1878-1958)    NY; NJ    AIA 1913-1941

Campbell, Sidney Willson    NE    AIA 1955-
Campbell, Thomas Ralph    TX    AIA 1965-1972
Campbell, Tiko Frederick    MD    Assoc. AIA 1978-
Campbell, Walter see Campbell, W. Walter (William Walter), Jr. (d. 2006)    PA    AIA 1946-
Campbell, Walter Edward (d. 1993)    MA; NH    AIA 1940-; FAIA 1959.
Campbell, Wendell Jerome (1927-2008)    IN; IL    AIA 1964-1981, 1985-1986, 1988-2005; FAIA 1979.
Campbell, Wilbur Evans see Campbell, W. Evans (Wilbur Evans) (d. 2002)    MO    AIA 1951-
Campbell, Wilfred Armstrong (d. 1961)    NY    AIA 1944-
Campbell, William E.    VA    AIA 1975-
Campbell, William Edwards, Jr.    AL; MS    AIA 1943-1969
Campbell, William M.    PA    AIA 1920-1929
Campbell, William Ransom, Jr. (1920-1996)    OK    AIA 1970-1972; 1973-
Campbell, William Scott    LA    AIA 1976-
Campbell, William Walter see Campbell, W. Walter (William Walter), Jr. (d. 2006)    PA    AIA 1946-
Campbell, Wood Carson    GA    AIA 1973-
Campeau, Joseph see Campeau, N. Joseph (Napoleon Joseph)    MT    AIA 1958-
Campeau, N. Joseph (Napoleon Joseph)    MT    AIA 1958-
Campeau, Napoleon Joseph see Campeau, N. Joseph (Napoleon Joseph)    MT    AIA 1958-
Campen, John Howard        AIA 1948-1949
Campini, Robert William    CA    AIA 1952-
Campioli, Mario E. (d. 1981)    NY; VA; DC    AIA 1947-; FAIA 1974.
Campisi, John Vincent    NY    AIA 1945-1952; 1953-1959; 1967-
Campitelli, Anthony (d. 2004)    MD    AIA 1959-
Camplin, Forrest Ralph    IN    AIA 1962-
Campos, Pedro    MO; TX    Assoc. AIA 1978-
Canaan, Gershon    TX    AIA 1958-1969; 1973-
Canavan, John Joseph    CA    AIA 1961-1970; 1974-
Candee, Frederick R. (d. 1926)    NY    AIA 1922-
Candela, Hilario F.    FL    AIA 1966-; FAIA 1986.
Candela, Rosario (d. 1953)    NY    AIA 1930-
Candler, Duncan (ca. 1873-1949)    NY; CT    AIA 1911-1940
Candreva, Peter Jack    CA    AIA 1955-
Canedy, Charles W.    CA    AIA 1976-
Canellos, James    NY    AIA 1974-1975
Canerday, Charles S.    AR    AIA 1978-
Canestaro, James C.    WI    AIA 1976-
Canfield, Richard Lee    MI    AIA 1972-
Canfield, Robert Lane    CA    AIA 1964-1977
Canfield, Walter J. (d. 1939)    OH    AIA 1929-
Canin, Brian Charles    FL    AIA 1976-
Canin, Paul    NY    AIA 1955-1968
Canino, Roy J., Jr.    TX    AIA 1976-
Canino, William R.    AR    AIA 1970-
Canizaro, Ben    TX    AIA 1973-1975; 1977-
Canizaro, Benny Lee see Canizaro, Ben    TX    AIA 1973-1975; 1977-
Canizaro, James Thomas (d. 1984)    DC; MS    AIA 1936-1942; 1943-
Canizaro, Robert H.    VA; MS    AIA 1970-; FAIA 1987.
Cann, Bryce I. (d. 2002)    CA    AIA 1965-
Cann, Douglass W.    MA    AIA 1978-
Cann, Frank    MO    AIA 1920-1935
Cann, Miller Franklin see Cann, Frank    MO    AIA 1920-1935
Cannady, Bill see Cannady, William Tillman    TX    AIA 1965-; FAIA 1979.
Cannady, William Tillman    TX    AIA 1965-; FAIA 1979.
Cannamore, Ronald Truett (d. 1999)    TX; OH    AIA 1969-1975
Cannan, Ronald Crocker    CA    AIA 1972-
Cannella, Gary D.    NY    AIA 1974-
Cannella, John F.    CA    AIA 1974-
Cannilla, James Anthony    NY    AIA 1974-
Canning, William J. (d. 1993)    CT    AIA 1978-
Cannon, Edward Frank    NY    AIA 1972-
Cannon, Edward W.    CA    AIA 1916-1922
Cannon, Ernest Wayne (d. 1995)    CA    AIA 1965-
Cannon, Fermor Spencer    IN    AIA 1920-1929
Cannon, Georgius Young (d. 1988)    UT; CA    AIA 1921-1925; 1948-; FAIA 1969.
Cannon, Harry D.    OK    AIA 1975-1976
Cannon, Henry Cecil, Jr.    GA; FL    AIA 1967-
Cannon, Howell Quayle    UT    AIA 1943-
Cannon, James    MO    AIA 1972-; FAIA 1998.
Cannon, James Leo    NE    AIA 1972-
Cannon, Jamie see Cannon, James    MO    AIA 1972-; FAIA 1998.
Cannon, Jesse D., Jr.    LA    Assoc. AIA 1974-
Cannon, Kenneth Dean (d. 1989)    AK    AIA 1968-
Cannon, Larry Lee    CA    AIA 1971-
Cannon, Lewis Telle (d. 1946)    UT    AIA 1921-
Cannon, Robert Bryan, Jr.    SC    AIA 1965-
Cannon, Ronald Gene    AL    AIA 1973-
Cannon, Vard Edward    TX    AIA 1948-1959
Cannon, Will Alban (d. 1965)    NY    AIA 1921-1939
Cannon, Will Alban , Jr.    NY    AIA 1951-
Cannon, Winthrop Peabody    CT    AIA 1966-1975
Canon, Val H., Jr.    TX    AIA 1973-
Canterbury, Mark Alan    TX    Assoc. AIA 1978-
Cantin, A. Mackenzie (d. 2003)    CA    AIA 1945-
Cantin, Alexander Aimwell (d. 1964)    CA    AIA 1927-1928; 1945-
Cantin, Mackenzie see Cantin, A. Mackenzie (d. 2003)    CA    AIA 1945-
Canto, Jose J.    PR    AIA 1975-
Cantor, Joel B.    CA    AIA 1974-
Cantor, Marshall Stuart    IA    AIA 1973-
Cantor, Martin S.    NY    AIA 1974-1976
Cantor, Marvin Jack    DC; VA    AIA 1958-; FAIA 1993.
Cantor, Maxwell A. (d. 1954)    NY    AIA 1938-
Cantor, Nathan    PA    AIA 1964-
Cantor, Sheldon Howard    FL    AIA 1978-
Cantrell, Bernice Royall see Cantrell, B. Royall (Bernice Royall) (d. 1981)    TX    AIA 1952-
Cantrell, Bill W.    TX    AIA 1956-
Cantrell, Billie Warren see Cantrell, Bill W.    TX    AIA 1956-
Cantrell, Horace S., Jr.    IN    AIA 1975-; FAIA 1992.
Cantrell, Robert J.    IL    AIA 1962-1973
Cantrell, Ronald Thurlow    CA    AIA 1972-
Cantrell, Royall see Cantrell, B. Royall (Bernice Royall) (d. 1981)    TX    AIA 1952-
Cantrell, Stephen J.    MO    Assoc. AIA 1978-
Canup, Paul E.    TX    AIA 1978-
Canute, Gordon Wesley    OH    AIA 1953-
Caolo, Vito    MA    AIA 1966-
Capano, Joseph Anthony    NY    AIA 1962-
Caparros, Abelardo S.    CA    AIA 1976-
Cape, George William, Jr.    TX    AIA 1964-
Capell, Wifred H. (d. 1960)    CA    AIA 1955-
Capella, Alexander F.    NY    AIA 1957-1969
Capella, Lionel A. Fernandez see Fernandez Capella, Lionel A.    PR    AIA 1959-1973; 1974-
Capelle, Arthur John (d. 1977)    TX    AIA 1944-
Capen, John F. (d. 1927)    NJ    AIA 1902-; FAIA 1926.
Capen, Robert B.    MO    AIA 1971-
Capers, Theodore R., Jr. (d. 1990)    PA    AIA 1976-
Caplan, Richard M.    IL    Assoc. AIA 1978-
Caple, James Curtis    MI    AIA 1969-
Caples, James Stephen see Caples, Stephen    VA    AIA 1966-
Caples, Sara Elizabeth    DC    AIA 1978-
Caples, Stephen    VA    AIA 1966-
Capobianco, Maurice A.    NY    AIA 1946-
Capone, Francis E.    CA    AIA 1977-
Capone, Frank J.    NY    AIA 1978-
Capone, John A.    CA    AIA 1942-1953
Capone, Peter    NY    AIA 1974-
Caponnetto, Joseph (1913-1994)    NY    AIA 1961-
Caporina, Anthony Joseph    TX    AIA 1967-
Capotorto, Daniel D.    FL    AIA 1976-
Capozzi, Julius Enrico (d. 1986)    NY    AIA 1966-
Cappitella, Mauro John    NJ    AIA 1971-
Cappozzo, John Gino    IL    AIA 1951-
Cappuccilli, Anthony Joseph    NY    AIA 1955-
Cappuccilli, J Anthony (d. 1995)    NY    AIA 1979-
Capraro, Alexander V. (1895-1956)    IL    AIA 1949-
Capron, Charles Earle    TX    AIA 1954-1957
Caproni, John D. (1920-2015)    NY; CT; CA    AIA 1956-1984
Caproni, Leo F. (1888-1970)    CT    AIA 1945-
Caputo, Mario Vincent    MD; DC; MA    AIA 1936-
Caradine, Wallace    AR    Assoc. AIA 1978-
Caragonne, Alexander    TX    AIA 1972-
Caraway, Hubert Narieve    GA    AIA 1953-1955
Carberry, James F. (d. 1984)    CA    AIA 1968-1971; 1973-
Carbone, Fred see Carbone, S. Fred    PA    AIA 1968-1974
Carbone, S. Fred    PA    AIA 1968-1974
Carbonell, Joseph E., III    DE    AIA 1977-
Carbonell, Nelson Alberto    MD    AIA 1968-1975
Carchidi, Joseph G. (d. 1974)    NJ    AIA 1965-
Card, Elmer C. (d. 1978)    OR    AIA 1972-
Card, Wayne Prentice    CA; OR    AIA 1969-1972; 1977-
Cardarelli, Richard J.    RI    AIA 1977-
Cardelli, Aldo Bruno    NC    AIA 1958-
Carden, Michael Lawrence    CA    AIA 1972-1974
Cardenas, Rudolph Silvestre Palomo    Guam    Assoc. AIA 1973-
Cardenes, Andres M.    CA    AIA 1975-
Carder, Macon Otto (d. 1986)    TX    AIA 1927-1937; 1947-
Carder, Martha Worth    NY    AIA 1967-
Cardiff, Joseph A. F. (1882-1917)    NY    AIA 1914-
Cardinal, Michael E.    IL    Assoc. AIA 1978-
Cardinaux, Rene Louis    CA    AIA 1970-1975
Cardo, Michael A.    NY    AIA 1945-
Cardoza, James Alan    MI    AIA 1973-
Cardwell, Bennett B.    VA    AIA 1931-1937
Cardwell, James Bruce    DC    AIA 1973-
Cardwell, Kenneth Harvey    CA    AIA 1962-; FAIA 1981.
Cardwell, Leland King (d. 1973)    TN    AIA 1930-
Cardwell, Richard Henry, III    VA    AIA 1965-
Cardy, Samuel    SC
Carey, Albert J., Jr.    LA    AIA 1973-
Carey, George B. (d. 1998)    CA    AIA 1954-
Carey, Granville Orea    OH; KY    AIA 1964-1972
Carey, Jack Perry    NC    AIA 1951-1972
Carey, John Joseph (d. 1971)    AL    AIA 1948-; FAIA 1960.
Carey, John Lee    MO    AIA 1962-
Carey, Kenneth Xavier    IL    AIA 1963-1968
Carey, Melvin Donald (d. 1994)    NY    AIA 1966-
Carey, Raymond Marwood-Elton    MI    AIA 1930-1935
Carey, Thomas G.    CA    AIA 1977-
Cargile, Reba N.    AR    Assoc. AIA 1978-
Caringi, August Louis    MI    AIA 1973-
Carington, Robert William    IL; TX    AIA 1966-
Caris, Jerrold M.    CA    AIA 1959-1966; 1971-
Caris, Sheldon Byron    CA    AIA 1968-
Carissimi, Ronald Joseph    CA    AIA 1967-
Carjola, Chester Leonard    CA    AIA 1937-1941; 1945-1962
Carkin, J. Warren    OR    AIA 1958-
Carkin, Warren see Carkin, J. Warren    OR    AIA 1958-
Carlan, Arthur B., Jr.    GA    Assoc. AIA 1978-
Carlander, Guy A. (d. 1975)    TX    AIA 1923-
Carlander, Loren David    MN; WA    AIA 1965-1977
Carlat, Gary K. (d. 1984)    KS    AIA 1978-
Carleton, Charles Samuel, Jr.    TX    AIA 1962-
Carleton, George Haviland    FL    AIA 1973-
Carleton, William Hodder (d. 1984)    WA    AIA 1942-
Carlhian, Jean Paul (1919-2012)    MA    AIA 1962-; FAIA 1973.
Carli, Robert Louis    CA    AIA 1963-
Carlin, Earl P.    CT    AIA 1954-
Carlin, John J.    PA    AIA 1945-1955
Carlin, William Worth (d. 1894)    NY    WAA 1885; AIA 1888-; FAIA 1888.
Carlino, Anthony Lawrence    NY    AIA 1948-
Carlisle, Acree Bishop, Jr.    TX    AIA 1968-
Carlisle, John Mason, Jr.    SC    AIA 1965-
Carlisle, Joseph Edwin    FL    AIA 1957-1961; 1968-1969; 1977-
Carlisle, Louis G.    TN    AIA 1936-1938
Carlisle, William Aiken (d. 2000)    SC    AIA 1946-; FAIA 1973.
Carlone, Lucio E.    RI    AIA 1937-
Carlos, John James (d. ca. 1986)    NY    AIA 1959-1966; 1970-1972
Carlsen, Roger L.    NY    AIA 1971-1975
Carlson, Alfred William, Jr.    WA    AIA 1954-
Carlson, Arthur William, III    PA    AIA 1973-1976
Carlson, Bruce M.    MN    AIA 1978-
Carlson, Carl Alfred, Jr.    CA    AIA 1963-
Carlson, Carl Don (d. 1971)    NJ    AIA 1970-
Carlson, Carl J. (d. 1978)    NY    AIA 1946-
Carlson, Darrell Dean    MN    AIA 1972-
Carlson, David L.    TX    AIA 1976-
Carlson, Dennis Lee    WY    AIA 1978-
Carlson, DeVon McElvin    CO    AIA 1961-; FAIA 1972.
Carlson, Earl V., Jr.    CA    AIA 1961-1963
Carlson, Edwin L.    KS    Assoc. AIA 1978-
Carlson, Elmer C. (d. 1956)    IL    AIA 1950-
Carlson, George Milton, Jr.    CA    AIA 1972-
Carlson, Harold A.    CA    AIA 1958-1965
Carlson, Harold G.    TX    AIA 1970-1977
Carlson, Harold John    IL    AIA 1971-
Carlson, Harry J. (d. 1957)    MA    AIA 1900-; FAIA 1910.
Carlson, James Frederick    CA    Assoc. AIA 1978-
Carlson, James K.    MN    AIA 1970-
Carlson, James R.    RI    AIA 1977-
Carlson, John David    MA    AIA 1966-
Carlson, John Edwin (d. 1969)    MA    AIA 1938-
Carlson, John Edwin    IA    AIA 1977-
Carlson, John Leonard    TX    AIA 1978-
Carlson, Joseph W., Jr.    PA    AIA 1972-1975
Carlson, Keith E.    TX    AIA 1974-
Carlson, Paul G. (1912-1987)    WA    AIA 1947-
Carlson, Peter Arthur    NJ    AIA 1965-
Carlson, Richard A.    NY    Assoc. AIA 1975-
Carlson, Richard B.    OH    AIA 1978-
Carlson, Richard Edward    MO    AIA 1978-
Carlson, Richard Elmer    IL; CO    AIA 1957-
Carlson, Richard John    MN    AIA 1970-1977
Carlson, Robert William    OH    AIA 1970-
Carlson, Roger    WA    AIA 1978-
Carlson, Roland Albert    KS    AIA 1966-1970
Carlson, Ronald    MN    AIA 1978-
Carlson, Suzanne Olive    MA    AIA 1969-
Carlson, Thomas J.    MD    AIA 1977-
Carlson, Thomas M.    FL    AIA 1978-
Carlson, Val. Joseph    CT    AIA 1957-
Carlson, Walter    DE    AIA 1932-; FAIA 1952.
Carlson, Walter C.    IL    AIA 1965-
Carlson, Willard    MN    Assoc. AIA 1978-
Carlson, William Stuart Bailey    IN    AIA 1942-1952
Carlsson, Laurel E.    WA    AIA 1955-
Carlstedt, Ray F.    CA    AIA 1965-1967
Carlsten, Jon Hayes    GA    AIA 1977-
Carlstrom, Michael G.    CA    Assoc. AIA 1978-
Carlton, David Hill, Jr. (d. 1996)    DE    AIA 1957-
Carlton, Eugene Tucker (d. 1974)    VA    AIA 1946-
Carlton, Fred L. (d. 2006)    AR; OH; TX    AIA 1948-
Carlton, William Walter    NY; OH; DC    AIA 1946-1960
Carlu, Jacques    MA    AIA 1925-1935
Carman, Byron Keith    MI    AIA 1961-
Carmean, Heman Leed    WA    AIA 1961-1964
Carmen, Dave    MA    Assoc. AIA 1978-
Carmen, Herbert Anderson, III    NC    AIA 1961-
Carmen, William Lucius    CA    AIA 1962-
Carmichael, Dan A., Jr.    OH    AIA 1952-
Carmichael, Daniel A. (d. 1952)    OH    AIA 1924-
Carmichael, Daniel C., Jr.    CA    AIA 1961-
Carmichael, Joe William    KS    AIA 1958-
Carmin, Bernard A.    WA    AIA 1956-
Carmoega, Rafael (1894-1968)    PR    AIA 1927-1931
Carmosino, Roderick Louis    VT; MN; NY    AIA 1957-1973
Carnahan, David Ryall (d. 2001)    TX    AIA 1964-
Carnahan, Ralph Wilson (d. 1969)    OH    AIA 1940-
Carne, Daniel D.    NE    AIA 1978-
Carne, Fred E. (d. 2001)    MI    AIA 1979-
Carne, Frederick H.    MI    AIA 1958-1975
Carnegie, Edward John Langlands    MI    AIA 1946-1948
Carner, Dennis S.    CA    AIA 1976-
Carner, Ingram S.    NY    AIA 1950-1961
Carnes, Philip G., III    GA    AIA 1974-
Carnes, Robert E.    TX    AIA 1977-
Carney, Allen Robins    VA; WV    AIA 1968-
Carney, John Bernard (d. 2005)    MA    AIA 1952-
Carney, Leo A.    IA    AIA 1966-
Carney, Patrick Jay    CA    Assoc. AIA 1978-
Carns, Walter M.    SC    Assoc. AIA 1978-
Caro, Brian William    VA    AIA 1977-
Carola, Dominic A.    FL    Assoc. AIA 1975-1976
Caron, James L.    IL    AIA 1972-
Carothers, Frederick Lynn    PA; DC    AIA 1967-
Carpenter, Ashley Terry    UT    AIA 1956-
Carpenter, C. Neal (Clarence Neal)    CO    AIA 1968-
Carpenter, Charles A. (d. 1952)    NY    AIA 1926-1943; 1946-
Carpenter, Charles E. (d. 1923)    RI    AIA 1875-; FAIA 1875.
Carpenter, Charles Everett    GA    AIA 1970-1977
Carpenter, Clarence Neal see Carpenter, C. Neal (Clarence Neal)    CO    AIA 1968-
Carpenter, Darrell see Carpenter, H. Darrell    SC    Assoc. AIA 1978-
Carpenter, David Joseph    ID; WA    AIA 1966-1972
Carpenter, Donald Kent (d. 2001)    MO    AIA 1997-
Carpenter, Donald Scheffel    VA    AIA 1957-1970
Carpenter, Frank A. (d. 1956)    IL    AIA 1908-1938; FAIA 1932.
Carpenter, Guy A.    IA; NC    AIA 1921-1922
Carpenter, H. Darrell    SC    Assoc. AIA 1978-
Carpenter, Herbert S., III    NH    Assoc. AIA 1978-
Carpenter, Jack Alan    CA    AIA 1970-; FAIA 1999.
Carpenter, James Edwin Ruthven see Carpenter, J. E. R. (1867-1932)    NY    AIA 1924-
Carpenter, James Milton    TX    AIA 1971-1977
Carpenter, James W.    IL    AIA 1978-
Carpenter, Jerry Lindsey    TX    AIA 1971-1973
Carpenter, John M.    NJ    AIA 1965-
Carpenter, Jon C.    TX    AIA 1969-
Carpenter, Kenneth Earle    CA    AIA 1927-1931
Carpenter, Kenneth Edson    SC    AIA 1968-
Carpenter, L. Reed, Jr.    OH    Assoc. AIA 1978-
Carpenter, Neal see Carpenter, C. Neal (Clarence Neal)    CO    AIA 1968-
Carpenter, Reed see Carpenter, L. Reed, Jr.    OH    Assoc. AIA 1978-
Carpenter, Richard G.    OH    AIA 1978-
Carpenter, Richard Lawrence    NY; DC    AIA 1970-
Carpenter, Roger D. (d. 1987)    CT    AIA 1968-
Carpenter, Thomas E.    IL    AIA 1977-
Carpenter, W. J. (William J.) (1864-1953)    PA; FL    AIA 1921-1928
Carper, Robert Theron    WA    AIA 1968-
Carpino, Ralph (d. 1993)    IA    AIA 1964-
Carpio, Edgardo E.    Guam    Assoc. AIA 1973-
Carr, Benjamin Warrington    MD    AIA 1965-1967
Carr, Bryan L. (d. 2003)    IN    AIA 1987-
Carr, Charles Alban    IL; FL    AIA 1922-1930
Carr, E. T.    CO    WAA 1885; AIA 1888-1895; FAIA 1888.
Carr, Frank A. (d. 1947)    NY    AIA 1946-
Carr, George Wallace (d. 1958)    IL    AIA 1915-; FAIA 1952.
Carr, George Watts (1893-1975)    NC    AIA 1930-
Carr, Harry William    NC; FL    AIA 1920-1925
Carr, James Andrew    NY    AIA 1978-
Carr, James Donald    OK    AIA 1968-1976
Carr, James Herbert    TX    AIA 1977-
Carr, John Hampton    OH    AIA 1971-
Carr, John Justin (1904-1986)    OH    AIA 1942-
Carr, John Keville    MA    AIA 1965-
Carr, Kenneth R.    IN    AIA 1972-1975
Carr, Max E.    NE    AIA 1978-
Carr, Michael M.    IN    AIA 1966-
Carr, Richard Norman    ID    AIA 1977-
Carr, Robert Harold    AZ    AIA 1970-
Carr, Robert Winston    NC    AIA 1950-
Carr, Thomas L.    CO    AIA 1978-
Carr, William Fredric    MA    AIA 1953-1962
Carr, William Hanns (d. 1961)    AZ    AIA 1947-
Carr, Yan Francis (d. 1957)    CA    AIA 1949-
Carranco, Henry Ruben    TX    Assoc. AIA 1978-
Carrara, Arthur Alfonso (d. 1995)    IL    AIA 1957-
Carras, Nathan Angelo    IN    AIA 1961-
Carraway, John Charles    AL    AIA 1977-
Carrel, Henry Clay (d. 1915)    NY    AIA 1902-; FAIA 1912.
Carrera-Justiz, Ignacio Raoul, Jr.    FL    AIA 1973-
Carreras, Guillermo Enrique, Jr.    NY; PR    AIA 1968-1976
Carrere, John M. (1858-1911)    NY    AIA 1891-; FAIA 1891.
Carrere, Robert Maxwell    NY; VA    AIA 1929-1956
Carrier, A. Heath    NC    AIA 1920-1925
Carrier, Heath see Carrier, A. Heath    NC    AIA 1920-1925
Carrier, Steven W.    NY    Assoc. AIA 1978-
Carriere, John Gerand, Jr.    TN    AIA 1966-
Carrigan, Robert Gardner, Jr.    MI    AIA 1958-
Carrillo, Hector E.    DC    AIA 1972-
Carrillo, Jaime Octavio    CA    AIA 1970-
Carrillo, Ramon Berreteaga see Berreteaga Carrillo, Ramon    PR    AIA 1968-1975
Carrington, Philip S. (d. 1993)    TX    AIA 1953-
Carris, John    NY; MD    Assoc. AIA 1976-
Carrithers, Ira Thomson, Jr.    IA    AIA 1958-
Carroll, Armand De Courtiex    PA    AIA 1942-1966
Carroll, Cassandra A.    NJ    AIA 1973-
Carroll, Charles Louis (d. 1992)    VA    AIA 1964-
Carroll, Daniel J. (d. 1964)    MO    AIA 1944-
Carroll, Edwin Winford (d. 2000)    TX    AIA 1945-; FAIA 1962.
Carroll, Frank see Carroll, J. Frank    WA    AIA 1969-
Carroll, Fred, Jr.    LA    AIA 1968-1970
Carroll, Gale Garth    TX    AIA 1967-
Carroll, J. Frank    WA    AIA 1969-
Carroll, J. Roy (Jefferson Roy), Jr. (d. 1990)    PA    AIA 1936-; FAIA 1954.
Carroll, James David    CA    AIA 1967-
Carroll, Jay Glenn    FL    AIA 1973-
Carroll, Jefferson Roy see Carroll, J. Roy (Jefferson Roy), Jr. (d. 1990)    PA    AIA 1936-; FAIA 1954.
Carroll, John J. (d. 1955)    PA; NJ; SC; NC    AIA 1924-1928; 1931-1955
Carroll, John Joseph    NY    AIA 1945-1958
Carroll, John Roger    MA    AIA 1971-1972
Carroll, Marlborough Pegues see Carroll, Marley    NC    AIA 1967-; FAIA 1979.
Carroll, Marley    NC    AIA 1967-; FAIA 1979.
Carroll, Marshall Elliott (d. 2004)    NC; PA; DC; MD    AIA 1957-; FAIA 1969.
Carroll, Maurice (1897-1990)    MO    AIA 1934-
Carroll, Pamela J.    CA    Assoc. AIA 1978-
Carroll, Pat J.    OK    AIA 1978-
Carroll, Patrick E.    KY    AIA 1978-
Carroll, Paul J.    MA    AIA 1962-
Carroll, Ralph Comer    TX    AIA 1968-
Carroll, Robert Anthony    CA    Assoc. AIA 1978.
Carroll, Robert L.    GA    AIA 1974-
Carroll, Robert Leonard    TN    AIA 1972-
Carroll, Robin Lowell    LA    AIA 1972-
Carroll, Roger Brooks (d. 1980)    NY    AIA 1964-
Carroll, Roy see Carroll, J. Roy (Jefferson Roy), Jr. (d. 1990)    PA    AIA 1936-; FAIA 1954.
Carroll, Theodore Byrnette (d. 1974)    WA    AIA 1941-1961; 1965-
Carroll, William L.    IL    AIA 1967-
Carroll, William Leonard    PA    AIA 1944-1947
Carroll, William Miller, Jr.    KY    AIA 1970-1977
Carron, Roger N.    WI    AIA 1975-1978
Carruth, Tommy Turner    TX    AIA 1972-
Carruthers, Kenneth David Bertram    NY; DC; IL    AIA 1968-
Carry, Walter Thomas    GA    AIA 1960-; FAIA 1989.
Carsey, Jon D. (d. 1962)    TX    AIA 1945-1960; 1962-
Carsley, George Hollis    MT    AIA 1921-1926
Carson, Arthur B.    WA    AIA 1958-
Carson, Charles Cecil    SC    AIA 1966-
Carson, Charles L. (1847-1891)    MD    AIA 1871-1877
Carson, Chris John    TX    AIA 1967-; FAIA 1992.
Carson, Frank Somerville (d. 1971)    MI    AIA 1942-
Carson, John Milton    TX    AIA 1969-
Carson, Robert I. (1906-1960)    NY    AIA 1947-; FAIA 1958.
Carsten, Gary L.    NY    Assoc. AIA 1974-1975
Carswell, Harold Thorp    PA    AIA 1926-1938
Carswell, Kenneth Mac    MD    AIA 1977-
Carswell, Robin B. (d. 1966)    IA    AIA 1919-1931; ?-
Cartee, Jimmie N.    CA    AIA 1962-1966
Carter, Albert J., IV    LA; TX    AIA 1964-
Carter, Alexander Lewis    GA    AIA 1973-
Carter, Asher (d. 1890s)    IL    AIA 1872-1873
Carter, Carlos Dirk    CA    AIA 1965-1974
Carter, Charles Bernard (d. 1969)    AR    AIA 1946-
Carter, Charles Frederick, Jr.    SC    AIA 1962-
Carter, Donald K.    PA    AIA 1978-; FAIA 1994.
Carter, Donn Allen    IL    AIA 1978-
Carter, Douglas Neil    VA    AIA 1975-
Carter, E. D.    TX    AIA 1963-1966
Carter, Elias    MA
Carter, Frank Nye, Jr.    WI    AIA 1966-
Carter, George Harrison    MN    AIA 1950-1964
Carter, Gerald Ryan    MO    Assoc. AIA 1978-
Carter, Gilbert Buie    TX    AIA 1962-1972
Carter, Gilbert Earl (d. 1999)    TN    AIA 1957-
Carter, Harold Lee    PA    AIA 1944-1947
Carter, Ira Calvin    LA    AIA 1917-1926
Carter, James Daniel    LA    AIA 1948-1954
Carter, James David    KY    AIA 1977-
Carter, James Fletcher    TX    AIA 1974-1976; 1978-
Carter, James Lee    IN    AIA 1947-1950
Carter, Joel R.    SC; GA    AIA 1976-
Carter, John Anderson    VA    AIA 1975-
Carter, John Avery    NH    AIA 1954-; FAIA 1984.
Carter, John H.    MD    AIA 1972-
Carter, John Harvey    CA    AIA 1957-
Carter, Joseph Coates (d. 1971)    VA    AIA 1938-
Carter, Lewis Stephen    TX    Assoc. AIA 1977-
Carter, Marion A. (d. 1975)    OH    AIA 1942-
Carter, Michael Wayne    NM    Assoc. AIA 1978-
Carter, Robert Irving    CT    AIA 1945-
Carter, Robert L.    CA    AIA 1975-
Carter, Samuel Morrill, Jr.    HI    AIA 1955-
Carter, Stephen J.    OH    AIA 1973-
Carter, Stuart Lee    MA    AIA 1972-
Carter, Sydney    GA    AIA 1949-1967; 1970-
Carter, Thomas Aldridge, Jr.    MI; CA    AIA 1942-1966
Carter, Virgil R.    CA    Assoc. AIA 1973.; AIA 1973-; FAIA 1987.
Carter, William G.    NY    AIA 1974-
Carter, William Letcher Pannill    VA    AIA 1970-1971
Carter, William Tyler, Jr.    MI    AIA 1957-1975
Cartey, James Mish    PA    AIA 1958-1960
Cartmell, William Hammond    AZ    AIA 1961-
Cartnal, David Raymond    CA    AIA 1971-; FAIA 1996.
Cartonia, Anthony Joseph, Jr.    NY    AIA 1976-
Cartozian, Dick Oscar    CA    AIA 1969-
Cartsonis, Emanuel M.    AZ    AIA 1974-
Cartwright, Burke    UT    AIA 1978-
Cartwright, Edward William, Jr.    TX    AIA 1956-
Cartwright, Jan Douglas    TX    AIA 1978-
Cartwright, Zan L.    VA    Assoc. AIA 1978-
Carty, James Robert    CA    AIA 1970-1973
Carubia, Robert J., Jr.    PA    Assoc. AIA 1976-1977; AIA 1977-
Caruso, Nicola Lawrence    NY    AIA 1962-1978
Carven, Christopher Coleman (d. 1960)    NY    AIA 1948-
Carver, Harold Richard (d. 1980)    CO    AIA 1958-
Carver, James Vern    KS    AIA 1972-
Carver, John Stanley (d. 1977)    PA    AIA 1939-; FAIA 1966.
Carver, Norman F., Jr.    MI    AIA 1967-
Carver, William White    MT; MI    AIA 1949-1964
Carvin, Earl W. (d. 1999)    CA    AIA 1985-
Carwile, Floyd Harvey, Jr.    LA    AIA 1969-1971; 1978-
Cary, Edward B. (engineer) see Britsch & Munger (firm) OH and see Project Architects and Engineers (firm)  OH
Cary, George (1859-1945)    NY    AIA 1892-; FAIA 1892.
Cary, George A.    IL    Assoc. AIA 1978-
Cary, James Merritt    CA    AIA 1976-
Cary, Mary C.    DE    Assoc. AIA 1978-
Cary, Richard Edward    MA    AIA 1970-
Casagranda, William Julius    MD    AIA 1963-1974; 1982?-
Casale, Herbert B.    MA    AIA 1953-1958
Casale, James E. (d. 1958)    NY    AIA 1954-
Casale, Richard Herbert    MA    AIA 1968-
Casati, Raymond Wayne    IN    AIA 1970-
Casazza, Ralph Anthony    NV    AIA 1953-
Cascardi, James W.    NY    AIA 1974-
Cascieri, Arcangelo (d. 2003)    MA    AIA 1947-; FAIA 1961.
Case, Delbert V., Jr. (engineer) see Project Architects and Engineers (firm)    OH
Case, Donald Ward    CA    AIA 1971-1975; 1977-
Case, James Robert    TX    Assoc. AIA 1978-
Case, Jeffrey    IL    Assoc. AIA 1978-
Case, John W.    MI    AIA 1908-1918
Case, Larry Hammill    LA    AIA 1964-
Case, Larry Leroy (1940-2008)    CA    AIA 1978-
Case, Mark Stephen    NC    AIA 1978-
Case, Michael L.    OK    Assoc. AIA 1978-
Case, Phillip D.    WA    AIA 1978-
Case, Walter William    CA    AIA 1968-1971
Casella, Alfred Peter    MA    AIA 1966-1975
Caserta, Salvatore F.    LA    AIA 1967-1977
Casey, Allen R.    MO    Assoc. AIA 1974-
Casey, Daniel T.    NY    AIA 1978-
Casey, Edward P. (d. 1940)    NY    AIA 1908-; FAIA 1926.
Casey, Harold Allen (d. 1992)    MO; KS; OH    AIA 1939-
Casey, James Joseph    FL    Assoc. AIA 1975-1977
Casey, Joseph Huntley (d. 1928)    SC    AIA 1923-
Casey, Lowell Vernon (d. 1971)    WA    AIA 1934-
Casey, Thomas A.    TN    AIA 1978-
Cash, George Brower    CT    AIA 1964-1968
Cash, Larry S.    AK    AIA 1978-
Cash, William Vaughan    DC; MA; TX    AIA 1924-1951
Cashin, Robert Charles    WI    AIA 1956-1969
Cashion, John Thomes, Jr.    CA    AIA 1964-
Cashmore, Percy (1900-1993)    NY    AIA 1944-
Casini, Norman J.    OH    AIA 1966-1976; 1977-
Casini, Peter    NY    AIA 1970-1977
Caskey, Donald Wesley    CA    AIA 1976-; FAIA 1999.
Casner, Henry Lawrence    KY    AIA 1962-
Cason, MacAlfred    CA    AIA 1954-1975
Casort, Mervin F.    MO    Assoc. AIA 1974-
Caspary, Clarence Louis (d. 1979)    PA    AIA 1944-
Casperson, James Templeton    NE    AIA 1963-1966
Cass, Gilbert (1859-1934)    PA    AIA 1978-
Cass, Glenn R.    CA    Assoc. AIA 1978-
Cass, Heather Willson    DC    AIA 1977-; FAIA 1997.
Cassaday, Verne    SC    AIA 1977-
Cassady, William Donald    WA    AIA 1960-
Cassani, Dennis A.    MO    Assoc. AIA 1978-
Cassebeer, Walter Henry (d. 1963)    NY    AIA 1921-
Casselberry, Hibbard, Jr.    FL    Assoc. AIA 1978-
Cassell, Albert Irvin (1895-1969)    DC    AIA 1946-1965
Cassell, Alberta see Butler, Alberta Jeannette Cassell (1926- )    DC
Cassell, Charles E. (c.1842-1916)    MD    AIA 1870-; FAIA 1889.
Cassell, Charles Irvin    DC    AIA 1970-1972, 19?- ; FAIA 2008 
Cassell, Clement C. (d. 1940)    NJ    AIA 1923-
Cassell, James Huey    SC    AIA 1970-1972
Cassell, Martha see Thompson, Martha Ann Cassell (1925-1968)    DC
Cassell, Robert Earl    OH    AIA 1955-
Cassens, Alwin, Jr.    NY    AIA 1956-1975
Casserly, Joseph William (d. 2001)    IL    AIA 1978-; FAIA 1998.
Casserly, Murray Paul (d. 2005)    MN    AIA 1978-
Cassetta, Lucian Anthony    AK    AIA 1960-
Cassetti, Ronald Edwin    NY    AIA 1963-
Cassias, Charles S., Jr.    KS    Assoc. AIA 1978-1979, AIA 1979- ; FAIA 2008
Cassidy, Bryan El    Ireland    AIA 1969-
Cassidy, Edward F., Jr.    MA    AIA 1974-1977
Cassidy, Harold Smith (d. 1990)    OH    AIA 1951-
Cassidy, James P.    CT    AIA 1974-
Cassiere, Joseph Louis, II    LA    AIA 1976-
Cassileth, Mortimer    NY    AIA 1964-1968
Cassin, Roger Michael    MA    AIA 1976-
Cassway, Robert Louis    PA    AIA 1973-
Castagno, Stephen Joseph    AR    Assoc. AIA 1978-
Castano, George    AZ    AIA 1978-
Castano, Rosa Navia see Navia Castano, Rosa    PR    AIA 1972-
Castanon, Alfonso Alfredo    FL    AIA 1968-1976
Castanos, Oscar    CA    Assoc. AIA 1978-
Caste, Lucian    PA    AIA 1961-
Castellana, John Joseph    MI    AIA 1977-; FAIA 1988.
Castillo, Guadalupe Louis    NM    AIA 1974-1975
Castillo, Renaldo J.    CA    AIA 1971-1973
Castillon, Ramon    TX    AIA 1967-
Castin, Gene Russell    AR    AIA 1975-
Castle, David S. (d. 1956)    TX    AIA 1922-1935; 1938-
Castle, David S., Jr.    TX    AIA 1958-1963
Castle, Henry Grady, Jr.    TX    AIA 1963-1967; 1973-1975
Castle, Peter George    NY    AIA 1968-
Castleberry, Bill K.    KY    AIA 1970-1974
Castor, Horace W. (1870-1966)    PA    AIA 1901-1917; 1919-
Castro-Blanco, Piscioneri & Feder (firm)    NY
Castro-Blanco, David R.    NY    AIA 1967-1976; ?-; FAIA 1983.
Castronovo, Thomas Paul    OH    AIA 1966-
Caswell, Kenneth Wayne    LA    AIA 1975-1976
Catalano, Eduardo Fernando    MA    AIA 1967-1971
Catalano, Francisco Conrad    RI    AIA 1973-
Catalano, Peter J.    NY    AIA 1972-1974
Catalano, Salvatore Anthony    NY    AIA 1970-
Cataldo, John Charles    NY    AIA 1954-
Catching, Donald Ray (d. 1976)    CA    AIA 1967-
Cate, Richard Perry    TX    AIA 1968-
Cate, Samuel Moore (d. 2005)    RI    AIA 1963-
Cates, Frederick Snider (d. 1973)    FL; MD    AIA 1946-1948; 1948
Cates, Jackson Lee    TX    AIA 1961-
Cates, Melvin James (d. 1976)    TX    AIA 1947-
Cates, Norman Ellsworth    CA; TX    AIA 1964-
Cates, Richard K.    OH    AIA 1978-
Catharine, Irwin Thornton    PA    AIA 1921-1940
Cathcart, Gary Duane    CA    AIA 1977-
Cathers, Daniel see Cathers, F. Daniel    PA    AIA 1974-
Cathers, F. Daniel    PA    AIA 1974-
Cathers, John S.    OH    AIA 1974-
Catlin, Charles Sexton    IL    AIA 1956-1975
Cato, Claude Rosser (d. 1964)    TX    AIA 1949-
Cato, John H., Jr.    GA    Assoc. AIA 1978-
Cato, Lamar Q. (d. 1948)    TX    AIA 1921-1931; 1944-
Cato, Raymond Thomas, Jr.    MI    AIA 1971-
Caton, William Cooper (d. 1974)    TN    AIA 1947-
Caton, William Newton (d. 1989)    KS    AIA 1945-
Catrambone, Anthony F.    PA    AIA 1952-
Catsanos, Anastasios    NY    AIA 1955-1959
Caubarreaux, Andrew V.    TX    AIA 1978-
Cauble, Barney W.    TX    AIA 1978-
Caudill, Samuel Jefferson, Jr. (d. 2004)    CO    AIA 1955-; FAIA 1982.
Caudill, William Wayne (1914-1983)    TX    AIA 1946-; FAIA 1962.
Caudle, Marshall Edward    NC    AIA 1976-
Cauffman, D. Hughes (David Hughes)    PA    AIA 1957-
Cauffman, David Hughes see Cauffman, D. Hughes (David Hughes)    PA    AIA 1957-
Cauffman, Hughes see Cauffman, D. Hughes (David Hughes)    PA    AIA 1957-
Caufield, D. Kirk    CO    AIA 1978-
Caufield, Harold Gray (d. 2002)    NY    AIA 1966-
Caufield, Kirk see Caufield, D. Kirk    CO    AIA 1978-
Caughey & Ternstrom see Ternstrom & Skinner (firm)    CA
Caughley, Milton H. (d. 1958)    CA    AIA 1950-
Caughman, James Wayne    TN    AIA 1974-1977
Caulder, Richard L.    AR    AIA 1974-
Cauley, Frank William (d. 1984)    IL    AIA 1947-
Caulfield, Thomas J. (d. 2007)    CA    AIA 1977-
Caulk, Joseph R., III    PA    AIA 1969-
Caulkins, Clarence A., Jr. (d. 1964)    CA    AIA 1939-
Causey, Addison Banks, Jr.    NC    Assoc. AIA 1978-
Causey, Jack Edward    CA    AIA 1957-
Cava, Roy John (d. 1980)    VA    AIA 1963-
Cavaglieri, Giorgio (1911-2007)    MD; NY    AIA 1943-; FAIA 1965.
Cavalieri, George J. (d. 1976)    NY    AIA 1940-
Cavallaro, Alfred    PA    AIA 1977-
Cavanaugh, John Francis    PA    AIA 1971-
Cavanaugh, Paul H.    KS    Assoc. AIA 1978-
Cavaness, William Joseph    OK    AIA 1966-
Cavarozzi, Joseph R.    OH    AIA 1969-
Cavazos, Guillermo Javier    TX    AIA 1976-1977
Cave, Benjamin E. (d. 1989)    OR    AIA 1957-
Cave, Jerry Frank (d. 1991)    TX    AIA 1971-
Cavender, Jack E.    GA    AIA 1964-
Caverne, Thomas George    MI    AIA 1960-
Cavers, Willard Thompson (d. 1999)    MA    AIA 1968-
Cavigli, Robert D.    CA    AIA 1978-
Cavin, Brooks see Cavin, W. Brooks, Jr. (d. 2004)    MD; MN; VT    AIA 1946-; FAIA 1975.
Cavin, Richard Lynn    OK    AIA 1978-
Cavin, W. Brooks, Jr. (1914- 2004)    MD; MN; VT    AIA 1946-; FAIA 1975.
Cavin, William Brooks (d. 1964)    PA    AIA 1918-
Caviness, Richard Alan    AZ    AIA 1968-1975
Cavitt, George P. (d. 2006)    TX    AIA 1965-
Cavitt, John Whitley    PA    AIA 1966-1970
Cavitt, L. C., Jr.    TX    AIA 1946-1966; 1966
Cavitt, Marshall Woodfin, Jr.    GA    AIA 1970-
Cawn, Gary M.    IL    AIA 1977-
Cawthron, David    AZ    AIA 1978-
Caylor, Garth William, Jr.    OK    AIA 1970-
Cayne, Douglass Lloyd    CA    AIA 1971-
Cayton, Frank Henry (d. 1978)    KS    AIA 1947-
Cayton, Herbert Cohen (1882-1947)    HI; CA    AIA 1927-1946
Caywood, Grant Dodd    CA    AIA 1953-
Cazale, Philip Peter (d. 1975)    LA    AIA 1946-
Cazo, Armando    FL    AIA 1978-
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Footer Navigation

Copyright & Privacy

  • © The American Institute of Architects
  • Privacy